Ρέικι

Το Ρέικι είναι μια ιαπωνική σύνθετη λέξη που αποτελείται από το “Rei” την παγκόσμια ενέργεια και το “Ki” τη ζωτική ενέργεια που ελέγχει κάθε ζωντανό οργανισμό. 

Κάποιος χρησιμοποιεί τα χέρια του για να διεξάγει αυτή τη θεραπευτική ενέργεια.

Το Ρέικι είναι μια ασφαλής ολιστική μέθοδος θεραπείας (σώματος, νου και πνεύματος) που χρησιμοποιεί την παγκόσμια ενέργεια της ζωής και την κατευθύνει στο σώμα του ατόμου που υποβάλλεται σε θεραπεία.

Η θεραπεία Ρέικι διαφέρει από άλλες μεθόδους.

Στηρίζεται σε έναν ειδικό συντονισμό και στο γεγονός ότι η ενέργεια προέρχεται από την «γενική πηγή» και όχι απευθείας από τον θεραπευτή.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο «θεραπευτής» βρίσκεται σε διαλογιστική κατάσταση.

Αυτή τη θετική ενέργεια καταφέρνει να τη μεταδώσει στον αποδέκτη είτε από κοντά είτε από μακριά.

Η θεραπεία γίνεται μέσω του ρουχισμού, γιατί η ενέργεια διαπερνά οτιδήποτε υλικό.

Ανάλογα με την περίπτωση, η θεραπεία διαρκεί 45 – 60 λεπτά.

Πολλά διαφορετικά μπλοκαρίσματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με το Ρέικι

Επίσης χρόνιες «ασθένειες»

Σε καμία περίπτωση το Ρέικι δεν πρέπει να υποκαθιστά τη συμβατική ιατρική και ειδικά για τους πάσχοντες που χρειάζονται την αυστηρότερη ιατρική παρακολούθηση.