Ύπνωση

Η ύπνωση προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «ύπνος» που σημαίνει ύπνος.

Είναι η κατάσταση μιας υπνωτικής έκστασης, μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης. Είναι μια τεχνική για να προκληθεί μια κατάσταση έκστασης σε μια επιθυμητή στιγμή.

Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, το συνειδητό μυαλό «σβήνει» και το υποσυνείδητο έρχεται στο προσκήνιο.

Είστε σε μια άνετη, χαλαρή και χωρίς φόβο κατάσταση στην οποία ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα ανοιχτός στις αλλαγές, αφού το υποσυνείδητο ελέγχει έως και το 95 τοις εκατό της συμπεριφοράς μας.

Η ύπνωση χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως η ενεργοποίηση των δυνάμεων αυτοθεραπείας, η ανακούφιση από τον πόνο, η μείωση του άγχους, η πλήρης αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς και πολλά άλλα.